FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Przyczynowa teoria nazw Michaela Devitta

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 43 - 50

Autorzy

Rafał Ciok
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Niniejszy esej traktuje o przyczynowej teorii odniesienia Michaela Devitta. Głównym powodem poświęcenia temu tematowi całego eseju jest słaba znajomość tej teorii w Polsce, mimo jej dużego znaczenia dla rozwoju teorii odnoszenia dla nazw własnych. Książka Devitta to jedna z najważniejszych pozycji podejmujących problemy przyczynowych teorii odnoszenia oraz próby rozwiązań owych problemów.

Bibliografia

Devitt M. (1996). Coming To Our Senses. Cambridge University Press.

Devitt M. (1981). Designation. New York: Columbia University Press.

Devitt M. (1974). Singular terms. „Journal of Philosophy” 71, s. 7.

Devitt M., Sterelny K. (1999). Language and Reality. Blackwell Oxford.

Donnellan K. (1970). Proper names and identifying descriptions. „Synthese” 21.

Donnellan K. (1966). Reference and defi nite descriptions. „Philosophical Review” 75.

Grice H.P. (1975). Logic and conversation. „Syntax and Semantics” 3.

Kaplan D. (1968). Quantifying in. „Synthese” 19.

Kripke S.A. (1980). Naming and Necessity. Cambridge: Harvard University Press.

Quine W.V.O. (1956). Quantifi ers and propositonal attitudes. „Th e Journal of Philosophy” 53(5).

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 43 - 50

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Przyczynowa teoria nazw Michaela Devitta

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Rafał Ciok (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1404

Liczba pobrań: 939