FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 85 - 92

Autorzy

Anna Kuzio
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie nowego podejścia do formalnej analizy jakościowej problemu. W artykule zostanie także ukazany socjalny wymiar ram poznawczych i ich wpływ na kształtowanie retoryki politycznej oraz model klasyczny postrzegania ram stworzony przez Ervinga Goffmana [1974], a także bardziej aktualne spojrzenia na ten problem zaproponowane przez George’a Lakoffa [2004]. Uwzględniona zostanie metodologia badań zaproponowana przez Jana Mohra i Vincenta Duquenne’a [1997], która będzie wykorzystana do analizy fenomenu ramki w odniesieniu do określenia warunków i wyjaśnienia procesu polaryzacji politycznej debat w Stanach Zjednoczonych, co ma stanowić nową perspektywę postrzegania konfliktu między liberalnym a konserwatywnym systemem wartości.

Bibliografia

Bell P.B., Staines P.J. (1981). Reasoning and Argument in Psychology. London, Boston: Routledge.

Benford R.D., Snow D.A. (2000). Framing processes and social movements: an overview and assessment. „Annual Review of Sociology” 26, s. 11–39.

Bogdan R.J. (1994). Grounds for Cognition: How Goal-guided Behavior Shapes the Mind. Hillsdale, New York: Laurence Erlbaum Associates.

Chilton P.A. (2004). Analysing Political Discourse: Th eory and Practice. London, New York: Routledge.

Clausen L. (2003). Global News Production. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

D’Angelo P. (2002). News Framing as a Multi-paradigmatic Research Program: A response to Entman. „Journal of Communication” 52 (4), s. 870–888.

Entman R.M. (1993). Framing: Toward Clarifi cation of a Fractured Paradigm. „Journal of Communication” 43 (4), s. 51–58.

Gitlin T. (1980). Th e Whole World is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the New Left . Berkeley, London: University of California Press.

Givón T. (2005). Context as Other Minds. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.

Goffman E. (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. New York: Harper & Row.

Haselager W.F.G. (1997). Cognitive Science and Folk Psychology: Th e Right Frame of Mind. Los Angeles: Sage.

Hitchcock L. (2008). Th eory for Classics: A Student’s Guide. London, New York: Routledge.

Hutchinson E.D. (2007). Dimensions of Human Behavior: Person and Environment. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Lakoff G. (2004). Don’t Think of an Elephant! Know Your Values and Frame the Debate. White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing.

Mohr J.W., Duquenne V. (1997). The Duality of Culture and Practice: Poverty relief in New York City (1888–1917). „Th eory and Society” 26, s. 305–356.

Riggins S.H. (1990). Beyond Goff man: Studies on Communication, Institution, and Social Interaction. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Rizzello S. (2003). Cognitive Developments in Economics. London, New York: Routledge.

Snow D.A., Burke R. Jr. E., Worden S.K, Benford R.D. (1986). Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation. „American Sociological Review” 51(4), s. 464–481.

Tuchman G. (1978). Making News: A Study in the Social Construction of Reality. New York: The Free Press.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 85 - 92

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Kognitywne uwarunkowania procesu komunikacji werbalnej. Analiza ramek kognitywnych na przykładzie wybranych debat politycznych

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Kuzio (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1434

Liczba pobrań: 880