FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Jak odróżnić presupozycję od implikatury?

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 151 - 159

Autorzy

Joanna Szulińska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Problem odróżnienia presupozycji od implikatury wciąż stanowi wyzwanie dla filozofów języka i lingwistów. Jednoznaczne rozwiązanie tego problemu jest tym trudniejsze, że w literaturze znajdujemy różne koncepcje presupozycji, a kategoria implikatur obejmuje dwie odmiany tego fenomenu, charakteryzujące się dokładnie przeciwstawnymi własnościami – implikatury konwencjonalne i konwersacyjne.
W pierwszej części artykułu zostanie zarysowana koncepcja presupozycji oraz teoria implikatur. Część drugą poświęcono koncepcji presupozycji w ujęciu Mandy Simons [2007], na podstawie której sformułowane będzie kryterium odróżniania tego fenomenu językowego od implikatur.

Bibliografia

Bach K. (1999). Th e myth of conventional implicature. „Linguistics and Philosophy” 22, s. 327–366.

Grice H.P. (1989). Studies in the way of words. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Levinson S. (1983). Pragmatics. Cambridge. UK: Cambridge University Press.

Simons M. (2006). Foundational Issues in Presupposition. „Philosophy Compass” 1 (4), s. 357–372.

Simons M. (2007). Presupposition and Cooperation. Pittsburgh, Carnegie Mellon University. [dostęp: 12-03-2009] Dostępne w Internecie:

Stalnaker R.C. (1974). Pragmatic presuppositions [w:] M. Munitz, D. Unger (red.), Semantics and Philosophy (s. 197–219). New York: New York University Press.

Strawson P. F. (1950). On referring. „Mind” 59, s. 320–344.

Tokarz M. (1993). Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 151 - 159

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Jak odróżnić presupozycję od implikatury?

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Joanna Szulińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 5238

Liczba pobrań: 2323