FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Język intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 133 - 138

Autorzy

Justyna Sarzyńska
Polska Akademia Nauk, Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W codziennym języku trudno jest znaleźć drugie takie pojęcie jak intuicja, którego potoczne rozumienie tak bardzo różniłoby się od jego naukowej definicji. Intuicję często traktuje się bowiem jako magiczną i tajemniczą zdolność do przewidywania różnych zdarzeń, szósty zmysł właściwy głównie kobietom. Tymczasem próby rzetelnego wyjaśnienia tego zjawiska były podejmowane już przez starożytnych filozofów, których dzieło jest kontynuowane między innymi przez współczesnych psychologów.

Bibliografia

Anderson J.R. (1974). Verbatim and propositional representation of sentences in immediate and long-term memory. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 13, s. 149–162.

Bowers K.S., Regehr G., Baithazard C.G. i Parker K. (1990). Intuition in the context of discovery. „Cognitive Psychology” 22, s. 72–110.

Collins A.M., Quilian, M.R. (1969). Retrieval time from semantic memory. „Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior” 8, s. 240–247.

Deutsch G., Springer S.P. (1998). Lewy mózg, prawy mózg. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Dorfman J., Shames V.A. i Kihlstrom J.F. (2004). Intuicja, inkubacja i wgląd: udział ukrytego poznania w rozwiązywaniu problemów [w:] G. Underwood (red.), Utajone poznanie (s. 277–316). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (tłum. R. Balas i A. Słabosz).

Gernbacher M.A. (1985). Surfach information loss in comprehension. „Cognitive Psychology” 17, s. 324–363.

Jodzio K. (2003). Pamięć, mowa a mózg. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kurcz I. (1987). Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa: PWN.

Metcalfe J. (1986). Premonitions of insight predict impending terror. „Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition” 12, s. 623–634.

Meyer D.E. i Schvaneveldt R.W. (1971). Facilitation in recognizing pairs of words: Evidence of dependence between retrieval operations. „Journal of Experimental Psychology” 90, s. 227–234.

Newell A. i Simon H.A. (1973). Human problem solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

Ratcliff R., McKoon G. (1988). A retrieval theory of priming in memory. „Psychological review” 95, s. 385–408.

Sarzyńska J. (2008). Intuicja u afatyków – wpływ zaburzeń rozumienia mowy na pobudzenie sieci semantycznej. Nieopublikowana praca magisterska. Uniwersytet Jagielloński.

Tulving E. (1972). Episodic and semantic memory [w:] E. Tulving, W. Donaldson (red.), Organisation of Memory (s. 381–403). New York: Academic Press.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 133 - 138

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Język intuicji. Rola języka w procesach pamięciowych i intuicyjnych

Autorzy

Polska Akademia Nauk, Warszawa

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Justyna Sarzyńska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1841

Liczba pobrań: 1015