FAQ

Rocznik Kognitywistyczny

Automatyczna analiza składniowa haseł w słowniku dwujęzycznym

Data publikacji: 2009

Rocznik Kognitywistyczny, 2009, Tom 3, s. 117 - 124

Autorzy

Aleksander Pohl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy problemu pozyskiwania wysokiej jakości informacji leksykalnej z elektronicznych słowników dwujęzycznych. We wstępie jest przedstawiona motywacja do badań nad słownikami dwujęzycznymi oraz ich krótka charakterystyka. W części drugiej został omówiony jeden z największych słowników bilingwalnych dostępnych na polskim rynku: Wielki Multimedialny Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski Oxford/PWN. W części trzeciej została pokrótce omówiona technika parsowania tego rodzaju słowników oraz narzędzie, które ją wykorzystuje. W części czwartej zaś zgromadzono zalecenia dla lingwistów trudniących się tworzeniem słowników bilingwalnych, dzięki którym proces pozyskiwania z nich informacji leksykalnej może być znacznie uproszczony.

Bibliografia

Hopcroft J.E., Motwani R., Ullman J.D. (2005). Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń, tłum. B. Konikowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jassem K. (2004). Applying Oxford-PWN English-Polish Dictionary to Machine Translation. Proceedings of the 9th EAMT Workshop, „Broadening horizons of machine translation and its applications”, s. 98–105.

Wielki Multimedialny Słownik Angielsko-Polski Polsko-Angielski Oxford/PWN (2004). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Żmigrodzki P. (2008). Słowo – słownik – rzeczywistość. Kraków: Lexis.

Informacje

Informacje: Rocznik Kognitywistyczny, 2009, s. 117 - 124

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Automatyczna analiza składniowa haseł w słowniku dwujęzycznym

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2009

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Aleksander Pohl (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1399

Liczba pobrań: 872