FAQ

Yearbook of Conrad Studies

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Yearbook of Conrad Studies

Opis

Rocznik „Yearbook of Conrad Studies (Poland)” jest czasopismem naukowym poświęconym badaniom and twórczością i recepcją Josepha Conarada. Ukazuje się w języku angielskim od 2005 r., nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dzięki finansowaniu przez Wydział Polonistyki UJ. Podmiotem merytorycznie odpowiedzialnym za jego redagowanie jest Ośrodek Dokumentacji i Badania Twórczości Josepha Conrada UJ.

ISSN: 1899-3028

eISSN: 2084-3941

Punkty MNiSW: 20

UIC ID: 483874

DOI: 10.4467/20843941YC

Redakcja

Redaktor naczelny:

Dr hab. prof. UJ Andrzej Juszczyk

Przewodniczący Rady Naukowej :

Prof. dr hab., D. Phil. (Oxon) Jolanta Dudek

Redaktor prowadząca:

Prof. dr hab. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Vol. 16 (2021)

Data wydania: 02.07.2024

Redaktor naczelny: Andrzej Juszczyk

This issue of "Yearbook of Conrad Studies (Poland)" is dedicated to Professor Stefan Zabierowski

Zawartość numeru

Agnieszka Adamowicz-Pośpiech

Yearbook of Conrad Studies, Vol. 16 (2021), 2021, s. 7 - 7

https://doi.org/10.4467/20843941YC.21.013.19414
Czytaj więcej Następne

Joanna Skolik

Yearbook of Conrad Studies, Vol. 16 (2021), 2021, s. 111 - 121

https://doi.org/10.4467/20843941YC.21.008.19298
Czytaj więcej Następne