FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2017 Następne

Data wydania: 28.03.2018

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 780/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Zawartość numeru

Effectiveness of medical procedures

Włodzimierz Galewicz

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 4, 2017, s. 317 - 324

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.034.8288
Czytaj więcej Następne

Sleep disorders in older adults

Antonina Ostrowska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 4, 2017, s. 335 - 346

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.036.8290
Czytaj więcej Następne

Coordination and integration in health care

Przemysław Szetela

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 4, 2017, s. 347 - 353

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.037.8291
Czytaj więcej Następne

Podstawowa opieka zdrowotna

Olga Partyka, Krzysztof Kuszewski, Sławomir Radiukiewicz, Włodzimierz Cezary Włodarczyk

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 15, Numer 4, 2017, s. 366 - 373

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.040.8294
Czytaj więcej Następne