FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy Nr 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja naukowa dr Alicja Domagała

Zawartość numeru

Alicja Domagała

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 2, 2019, s. 47 - 48

Czytaj więcej Następne

Marcin Kautsch, Roksana Dela, Ilona Barańska

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 2, 2019, s. 81 - 89

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.010.11381
Czytaj więcej Następne