FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy Nr 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naukowy dr Marzena Tambor

Zawartość numeru

Milena Pavlova , Lena Praznovszky, Marzena Tambor, Stanisława Golinowska, Wim Groot

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 3, 2019, s. 113 - 118

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.013.11970
Czytaj więcej Następne

Slavena Manolova, Milena Pavlova , Marzena Tambor, Tetiana Stepurko, Wim Groot

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 3, 2019, s. 119 - 130

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.014.11971
Czytaj więcej Następne

Anne Neubert, Petra Baji, Marzena Tambor, Wim Groot, László Gulácsi, Milena Pavlova

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 3, 2019, s. 131 - 145

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.015.11972
Czytaj więcej Następne

Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Marzena Tambor

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 3, 2019, s. 172 - 179

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.018.11975
Czytaj więcej Następne