FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2019 Następne

Data wydania: 2019

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego finansowane w ramach umowy 637/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redakcja naukowa prof. dr hab. Andrzej Wojtczak

Zawartość numeru

Aleksandra Lusawa, Jarosław Pinkas, Wojciech S. Zgliczyński, Magdalena Mazurek, Waldemar Wierzba

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 17, Numer 1, 2019, s. 40 - 45

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.19.006.11302
Czytaj więcej Następne