FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Rada programowa

Członkowie Ready Programowej

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Przewodnicząca Rady Programowej
Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. Antoni Czupryna
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Wim Groot, PhD
Professor of Health Economics, Department of Health Services Research, Mastricht University Neteherlands

Prof. dr med. Ulrich Laaser
Head of the Section of International Public Health at the Faculty of Health Sciences, School of Public Health, University of Bielefield, Germany

Doc. MUDr., PhD Vladimir Pohanka
Director of Srobar´s Institute for Respiratory Diseases and TB in Dolný Smokovec, Slovakia

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Prof. dr hab. Beata Tobiasz-Adamczyk
Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki
Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa

Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski
Zakład Prewencji i Dydaktyki, Gdański Uniwersytet Medyczny