FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Komitet redakcyjny

Skład Komitetu redakcyjnego

Redaktor Naczelny - Prof. dr hab. Cezary W. Włodarczyk
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Prof. dr hab. Stanisława Golinowska
Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków