FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

2018 Następne

Data wydania: 28.12.2018

Opis

Przygotowanie do wydania elektronicznego 4 numerów czasopisma - zadanie finansowane w ramach umowy Nr 641/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktorzy zeszytu Mariusz Duplaga, Antonina Doroszewska

Zawartość numeru

Beata Piórecka, Patrycja Sobczak, Bożena Muszyńska, Paweł Jagielski, Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, Tom 16, Numer 4, 2018, s. 222 - 231

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.18.025.10563
Czytaj więcej Następne