FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

The projects of local governments’ health policy programs in the area of therapeutic rehabilitation reviewed by the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System [AOTMiT] in 2010-2017.

Data publikacji: 28.03.2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 325 - 334

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.035.8289

Autorzy

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1528-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Since 2010, the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System (AOTMiT) has issued its opinions on health policy programs (PPZ), including therapeutic rehabilitation. Of 1,813 opinions submitted on the programs, 6.9% (126 opinions) have concerned therapeutic rehabilitation. The purpose of the study is to evaluate the proportion of and determining factors of the negative opinions presented by the AOTMiT. It has been demonstrated that nearly a quarter (23.5% in 2017) of the projects in the field of therapeutic rehabilitation are negatively assessed by the Agency, the most common reason for the negative opinion (72.4%) being inadequate project preparation. The new scheme of PPZ developed by the Agency should make it easier for local governments to design a program, thus significantly reducing the number of negative opinions on therapeutic rehabilitation programs.

Bibliografia

1. Czechowski K., Wilmowska-Pietruszyńska A., potrzebie rehabilitacji kompleksowej, “Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2016, 2 (19): 35–52.

2. Kawwa J, Wilmowska-Pietruszyńska A., Znaczenie rehabilitacji zapobieganiu niepełnosprawności, “Niepełnosprawność – Zagadnienia, Problemy, Rozwiązania” 2016; 2 (19): 75–89.

3. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Dostępność finansowanie rehabilitacji leczniczej. KZD-4101-04/2013. Nr ewid. 37/2014/P/13/131/KZD, Warszawa 2014.

4. Golinowska S., Sowa A., Wilmowska-Pietruszyńska A., Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników systemie zabezpieczenia społecznego wspierania zatrudnienia, “Polityka Społeczna” 2012; 2: 26–32.

5. Ustawa dnia 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135 późn. zm.).

6. Agencja Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji (AOTMiT), Praktyczne wskazówki dotyczące planowania, wdrażania oraz realizacji programów polityki zdrowotnej, wersja 1.1; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/2016/08/Instrukcja_PPZ.pdf (accessed: 06.10.2017).

7. Agencja Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji (AOTMiT), Struktura PPZ; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/2016/08/Zal_4_16-02-12_struktura_programu_polityki_zdrowotnej.pdf (accessed: 06.10.2017).

8. Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego. KZD.430.001.2016. Nr ewid. 10/2016/P/15/063/KZD, Warszawa 2016.

9. Ustawa dnia 17 grudnia 2004 r. odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1311 późn. zm.).

10. Ustawa dnia 29 września 2017 r. zmianie ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 r. poz. 2110).

11. Agencja Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji (AOTMiT), Wzór programu polityki zdrowotnej; http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/25.07.17_nowy_wzor_PPZ.pdf (accessed: 24.10.2017).

12. Agencja Oceny Technologii Medycznych Taryfikacji (AOTMiT), Opinie projektach PPZ realizowanych przez JST; http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/opinie-o-projektach-programow-zdrowotnych-realizowanych-przez-jst (accessed: 06.10.2017).

13. Christakis N.A., Fowler J.H., The spread of obesity in large social network over 32 years, “N. Engl. J. Med.” 2007; 357: 370–379.

14. Drummond M.F., O’Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W., Metody badań ekonomicznych programów ochrony zdrowia, Via Medica, Gdańsk 2003.

15. Folland S., Goodman A.C., Stano M., Ekonomia zdrowia opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2013.

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, s. 325 - 334

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The projects of local governments’ health policy programs in the area of therapeutic rehabilitation reviewed by the Agency for Health Technology Assessment and Tariff System [AOTMiT] in 2010-2017.

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1528-6876

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
https://orcid.org/0000-0003-1528-6876 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków

Publikacja: 28.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1269

Liczba pobrań: 756