FAQ

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie

Social aspects of sleep disorders among older people

Data publikacji: 28.03.2018

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 335 - 346

https://doi.org/10.4467/20842627OZ.17.036.8290

Autorzy

Antonina Ostrowska
Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper is a sociological analysis of the phenomenon of insomnia in older population. The aim is to show the experience of sleep disorders in a social context, i.e. relating them to the socio-economic situation, the quality of life, the frame of mind and the social functioning of seniors. The approach taken is not clinical, which is oriented towards a neurological explanation of the phenomenon, the diagnostics and treatment. Nor is it epidemiological, which generally considers only the demographic features, or characteristics of the state of health, in its analysis of insomnia. The occurrence of insomnia in various European countries and seeking the similarities and dissimilarities in its social correlates will be the subject of further analyses.

Bibliografia

1. Broczek K., Mossakowska M., Szybalska, A., Kozak-Szkopek E., Wieczorowska-Tobis K., Parnowski T., Występowanie objawów depresyjnych osób starszych, in: Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P. (eds.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne ekonomiczne starzenia się ludzi Polsce, terMedia, Poznań 2012.

2. Szelenberger W., Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem, “Farmakoterapia Psychiatrii Neurologii”, Warszawa 2003; 1: 5–16.

3. Roth T., State of the Science Conference on Manifestation and Management of Chronic Insomnia in Adults“Sleep” 2005, “National Institute of Health” 2005: 1049–1057.

4. Korzeniowski L., Pużyński S. (eds.), Bezsenność, in: Encyklopedyczny słownik psychiatrii, PZWL, Warszawa 1986.

5. Hauri P.J., Case Studies in Insomnia, Plenum Medical Book Co, New York 1991.

6. Simon G.E., Van Korff M., Prevalence, burden and treatment of insomnia in primary care, “American Journal of Psychiatry” 1997; 154: 1417–1423.

7. Samochowiec A., Konopka A., Kobiety uzależnienia, in: Ostrowska A. (ed.), Raport Polki 2013, Fundacja MSD dla zdrowia kobiet, Warszawa 2013.

8. Kales A., Kales J.D., Evaluation and Treatment of Insomnia, Oxford University Press, New York 1984.

9. Jeffers M., Cultural aspects of ageing: Gender and inter-generational issues, “Social Sciences and Medicine” 1996; 43 (5): 681–688.

10. Arber S., Davidson K., Ginn J., Changing approaches to gender and later life, in: Arber S., Davidson K., Ginn J. (eds.), Gender and Ageing. Changing Roles and Relationships, Open University Press, Maidenhead 2003.

11. Ohayon M., Epidemiology of insomnia: What we know and what we still need to learn, “Sleep Medicine Review” 2002; 6 (2): 97–111.

12. Tobiasz- Adamczyk B., Brzyski P., Bajka J., Społeczne uwarunkowania jakości życia kobiet progu starszego wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

13. Mossakowska M., Więcek A., Błędowski P., Aspekty medyczne, psychologiczne socjologiczne ekonomiczne starzenia się ludzi Polsce, terMedia, Poznań 2012.

14. Breslau N., Rosenthal L., Roth T., Andreski P., Sleep disturbance and psychiatric disorders: longitudinal epidemiological study, “Biological Psychiatry” 1996; 39: 411–418.

15. Kiejna A., Wojtyniak B., Rymaszewska J., Stokwiszewski J., Prevalence of insomnia in Poland – results of National Health Interview Survey, “Acta Neuropsychiatrica” 2003; 15: 68–73.

16. Central Statistical Office, Stan zdrowia ludności Polski 2009 roku, Warszawa 2011.

17. Ford D.E., Cooper-Patrick L., Sleep disturbances and mood disorders – an epidemiologic perspective, “Depression and Anxiety” 2001; 14: 3–6.

18. Moskalewicz J., Kiejna A., Wojtyniak B., Kondycja psychiczna mieszkańców Polski, Instytut Psychiatrii Neurologii, Warszawa 2012.

19. Klemmack D.L., Roff L.L., Fear of personal ageing and subjective wellbeing in later life, “Journal of Gerontology” 1984; 39: 756–775.

20. Borsch-Supan A., Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (50+ in Europe), wave 5, Munich 2016. doi:10.6103/SHARE w5.600.

21. Hyyppa M.T., Kronholm E., Alanen E., Quality of sleep during the economic recession in Finland: longitudinal cohort study, “Social Science and Medicine” 1997; 45 (3): 731–738.

22. Arber S., Gender, marital status and sleep problems in Britain, “Przeglad Lekarski” 2012; 69 (2): 54–60.

23. Ostrowska A., Styl życia zdrowie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

24. Golinowska S., Promocja zdrowia dla osób starszych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.

Data Sources

25. European Social Survey (2014); http://europeansocialsurvey.org/data and: www.ifispan.pl European Social Survey – ESS results (accessed: 20.02.2017).

26. Eurostat (2016); http://europa.eu./eurostat/statistics-explained/index.php/File:Life_expectancy _at birth_1980_
2014_(years)_YB16.png (accessed: 16.04.2017).

Informacje

Informacje: Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, s. 335 - 346

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Social aspects of sleep disorders among older people

Autorzy

Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Publikacja: 28.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Antonina Ostrowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 27

Liczba pobrań: 27