FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Lucjan Miś

Zastępca redaktora naczelnego Katarzyna Ornacka

Sekretarz redakcji Borys Cymbrowski

Zawartość numeru

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 23, numer 3, 2018, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne