FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

2019 Następne

Data wydania: 29.03.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Lucjan Miś

Zastępca redaktora naczelnego Katarzyna Ornacka

Sekretarz redakcji Borys Cymbrowski

Zawartość numeru

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 24, numer 1, 2019, s. 69 - 79

Czytaj więcej Następne