FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

2019 Następne

Data wydania: 28.06.2019

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Lucjan Miś

Zastępca redaktora naczelnego Katarzyna Ornacka

Zawartość numeru

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Malwina Kocoń

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 24, numer 2, 2019, s. 135 - 144

https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.19.011.11088
Czytaj więcej Następne

Recenzje

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 24, numer 2, 2019, s. 145 - 153

Czytaj więcej Następne