FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Lucjan Miś

Zastępca redaktora naczelnego Katarzyna Ornacka

Sekretarz redakcji Borys Cymbrowski

Zawartość numeru

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 23, numer 2, 2018, s. 1 - 1

Czytaj więcej Następne

Jowita Baran, Adrian Wołoszyn, Patrycja Król, Justyna Górska, Dominik Jabłoński

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 23, numer 2, 2018, s. 149 - 165

https://doi.org/10.4467/24496138ZPS.18.010.8991
Czytaj więcej Następne

Wokół edukacji do pracy socjalnej – pomiędzy teorią a działaniem społecznym

Joanna Ciągło, Magdalena Piekarczyk

Zeszyty Pracy Socjalnej, Tom 23, numer 2, 2018, s. 169 - 181

https://doi.org/ 10.4467/24496138ZPS.18.011.8992
Czytaj więcej Następne