FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Zespół redakcyjny

Skład Zespołu redakcyjnego

Redaktor naczelny: Katarzyna Ornacka, Uniwersytet Jagielloński, Kraków katarzyna.ornacka@uj.edu.pl


Sekretarz redakcji
: Borys Cymbrowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
borys.cymbrowski@uj.edu.pl


Redaktor językowy: 
Annamaria Orla-Bukowska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków aorlabukowska@gmail.com