FAQ

Zeszyty Pracy Socjalnej

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Czasopismo zakończyło publikację nowych treści.

Zeszyty Pracy Socjalnej

opis

Zeszyty Pracy Socjalnej to czasopismo recenzowane, wydawane od 1994 roku przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest jednym z najstarszych polskich czasopism poświęconych pracy socjalnej, w którym podejmowane są najważniejsze teoretyczne i praktyczne zagadnienia z obszaru pracy socjalnej i problemów społecznych w Polsce i za granicą.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie.

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.

 

Wydania czasopisma

zobacz wszystkie tomy