FAQ

Sympozjum

Sympozjum

Półrocznik teologiczny

Opis

Sympozjum – półrocznik teologiczny, oficjalna publikacja naukowa Wyższego Seminarium Misyjnego Księży Sercanów w Stadnikach. Ukazuje się od 1991 roku. Podejmuje zagadnienia naukowe z różnych dziedzin teologii. Stanowi forum prezentacji myśli teologicznej dla autorów z Polski oraz zagranicy. Strukturę czasopisma stanowią działy: temat numeru, artykuły nadesłane, recenzje i sprawozdania.

ISSN: 2543-5442

eISSN: 2544-3283

Punkty MNiSW: 5

DOI: 10.4467/25443283SYM

Redakcja

Redaktor naczelny:

ks. dr SCJ Dariusz Salamon

Zastępca redaktora naczelnego:

ks. prof. dr hab. SCJ Tadeusz Kałużny

Sekretarz redakcji:

ks. dr SCJ Krzysztof Napora

Redaktor językowy:

mgr Joanna Matusiak

Redaktor językowy:

mgr Joanna Matusiak

Afiliacja

Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

nr 2 (45)

Redaktor tematyczny: Adam Pastorczyk SCJ

Redaktor naczelny: Dariusz Salamon

Zastępca redaktora naczelnego: Tadeusz Kałużny

Zawartość numeru

ARTYKUŁY

Dariusz Salamon

Sympozjum, nr 2 (45) , 2023 - Tom XXVII, s. 7 - 9

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.23.010.19563
Czytaj więcej Następne

Czas ludzi świeckich w Kościele

Maria Ewa Nowak

Sympozjum, nr 2 (45) , 2023 - Tom XXVII, s. 13 - 26

https://doi.org/10.4467/25443283SYM.23.011.19564
Czytaj więcej Następne