FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 25, zeszyt 3 (68)

Czas, czekanie, cierpliwość w dawnych literaturach romańskich

2023 Następne

Data wydania: 2023

Opis
Projekt okładki: Paweł Sepielak.

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redakcja zeszytu Magdalena Ryszka-Kurczab

Zawartość numeru

Magdalena Ryszka-Kurczab

Terminus, Tom 25, zeszyt 3 (68), 2023, s. VII - VIII

Czytaj więcej Następne

Informacje o finansowaniu

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki