FAQ

Principia

2013 Następne

Data wydania: 04.03.2014

Opis

Filozofia Publiczna: Edukacja obywateli i dyskursywność instytucji

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Hartman

Redakcja naukowa Piotr W. Juchacz, Karolina M. Cern, Ewa Nowak

Redakcja numeru Jan Hartman

Zawartość numeru

Recenzje

Marcin Byczyński

Principia, Tom 57-58, 2013, s. 317 - 328

Czytaj więcej Następne

Słowa kluczowe: demokratyczna legitymizacja, deficyt normatywny, kompetencje moralno-demokratyczne, filozofia publiczna, odbiorcy filozofii publicznej, realistyczna utopia, demokracja deliberatywna, osobowość demokratyczna, KMDD, kognicja społeczna, kompetencje demokratyczne, KMDD, edukacja moralno-demokratyczna, edukacja nauczycieli demokracji, reconstructive science, knowledge, critique, culture, transdisciplinarity, professional ethics, professional morality, teachers' ethics, teachers' ethical competences, moral judgment, pragmatism, community of inquiry, prawo, moralność, obywatelstwo, kultura miejska, nauka motywacji, Prawa człowieka, horyzonatalny wymiar praw człowieka, bezstronność sądów moralnych, godność człowieka, indywidualizacja ludzkiej egzystencji, uniwersalne roszczenia ważnościowe, reprodukcja, prokreacja, szkoda, krzywda, badania preimplantacyjne, diagnostyka prenatalna, prokreacja sztucznie wspomagana, problem braku tożsamości, "poglądem o braku różnicy", "twierdzenia o jakości tej samej liczby", "zasada tej samej liczby", "zasada niedotycząca osoby", roszczenie z tytułu złego życia, szkody prenatalne i prekoncepcyjne, prawo i prokreacja, prawo medyczne, bioetyka i prawo, Wspólna europejska kultura konstytucyjna, multicentryczny paradygmat prawa, tożsamość narodowa państw członkowskich UE, orzeczenie C- 555/07 Seda Kücükdeveci v. Swedex GmbH&Co. KG, budowanie przyszłej Europy, moralność publiczna, ochrona prawna, porządek prawny, aksjologia społeczna, funkcje prawa, wysłuchanie publiczne; demokracja deliberatywna, partycypacja obywateli, równy dostęp do procesu legislacyjnego; filozofia publiczna; konsultacje publiczne, uniwersytet jako instytucja; globalizacja; finansowanie uczelni; kształcenie i badania, dobro publiczne; misje uniwersytetu, refleksja krytyczna w prawie, refleksyjność prawa, refleksyjność instytucjonalna, prawnik filozof, prawnik artysta, prawnik uczestnik kultury, prawnik wyznawca, instytucja, instytucjonalizacja, biurokracja, oligarchia, patologia