FAQ

Principia

Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny (od roku 2022)

Redaktor naczelny
Marek Drwięga


Redaktorzy

Adriana Warmbier, Maciej Kałuża, Radosław Strzelecki


Redaktor założyciel

Jan Hartman


Sekretarz redakcji

Adriana Mickiewicz

Do roku 2022

Redaktor naczelny
Arkadiusz Chrudzimski


Redaktorzy

Krzysztof Guczalski, Steffen Huber, Leszek Wroński


Redaktor założyciel

Jan Hartman


Sekretarz redakcji

Sonia Kamińska