FAQ

Principia

Tom 23

Tożsamości Kierkegaarda

1999 Następne

Data wydania: 1999

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Jan Hartman

Redakcja tomu Alina Djakowska, Artur Przybysławski, Aldona Schiffmann

Zawartość numeru

Michał Paweł Markowski

Principia, Tom 23, 1999, s. 43 - 56

Czytaj więcej Następne

Bronisław Świderski

Principia, Tom 23, 1999, s. 57 - 78

Czytaj więcej Następne

Alina Djakowska

Principia, Tom 23, 1999, s. 79 - 94

Czytaj więcej Następne

Alek Fryszman

Principia, Tom 23, 1999, s. 95 - 116

Czytaj więcej Następne