FAQ

Studies in Polish Linguistics

Vol. 17, Issue 1

Volume 17 (2022) Next

Publication date: 2022

Description

Tom 17 (2022) czasopisma został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja 1)) oraz ze środków Wydziału Filologicznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Licence: CC BY  licence icon

Editorial team

Editor-in-Chief Ewa Willim

Issue content

Mojmír Dočekal, Hana Strachoňová

Studies in Polish Linguistics, Vol. 17, Issue 1, Volume 17 (2022), pp. 1 - 29

https://doi.org/10.4467/23005920SPL.22.001.15758
Read more Next