FAQ

Customer zone regulations

Regulamin

Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) i jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie poprzez niniejszy Portal.

 

I. Pojęcia

 

Portal – działająca strona internetowa o nazwie eJournals. Portal Czasopism Naukowych pod domeną www.ejournals.eu.

Użytkownik, Klient – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży; korzystająca z Portalu lub zamawiająca Ebooki.

Wydawca, Sprzedający – Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zamówienie – propozycja zawarcia Umowy złożonej na odległość przez Wydawcę z Użytkownikiem za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub drogą mailową.

Ebooki – treści cyfrowe - wersje elektroniczne periodyków i czasopism dostępnych w całości lub we fragmentach w postaci plików elektronicznych pobieranych ze stron Portalu w formacie PDF. Pliki nie są zapisane na nośniku materialnym.

Regulamin – regulamin Portalu.

Dni Robocze – dni pracy działu handlowego Wydawcy wskazane w regulaminie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt, inwentaryzacji i innych przerw w pracy działu handlowego, o których Wydawca poinformował na stronie głównej Portalu.

Dane – dane Użytkownika przekazane Wydawcy w trakcie realizacji Zamówienia niezbędne do jego realizacji i/lub przekazane przez Użytkownika w trakcie zakładania Konta w Portalu Czasopism Naukowych i/lub zbierane automatycznie podczas korzystania z Portalu Czasopism Naukowych (w formie ciasteczek).II. Dane adresowe Wydawcy

 

1. Dane sprzedającego: Uniwersytet Jagielloński - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (jednostka wewnętrzna Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, NIP 675-000-22-36, REGON 000001270).

2. Dane kontaktowe do składania Zamówień: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków, sprzedaz@wuj.pl. Dodatkowe zapytania i wyjaśnienia można również otrzymać drogą telefoniczną tel. (12) 631-01-97 (w Dni Robocze w godzinach 7.30-15.30).

3. Dane adresowe do składania reklamacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków, adres e-mail: reklamacja@wuj.pl, tel. (12) 631-01-97 (w Dni Robocze w godzinach 7.30-15.30).

4. Dane kontaktowe ogólne: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków, 31-126 Kraków, tel. (12) 663-23-80 (w Dni Robocze w godzinach 7.30-15.30).

 

 

III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal

 

1. Ebooki - treści cyfrowe (periodyki i czasopisma), które nie są dostarczane na nośniku materialnym. Wersje elektroniczne periodyków i czasopism dostępnych w całości lub we fragmentach w postaci plików elektronicznych pobieranych ze stron Portalu w formacie PDF. Pliki nie są zapisane na nośniku materialnym.

Oferowane Ebooki mogą być udostępniane:

a) płatnie lub

b) bezpłatnie.

Przeważająca większość plików dostarczonych na Portal jest dostępnych bezpłatnie.

W przypadku Ebooków oferowanych bezpłatnie – tj. bez podanej w Portalu ceny za Ebook (dotyczy widoku całości lub fragmentu wersji elektronicznej periodyku/czasopisma) - pobranie pliku nie wymaga uiszczenia opłaty za ebook, składania Zamówienia czy uzupełniania dodatkowych formularzy.

UwagaOferowane bezpłatnie Ebooki mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z poszanowaniem prawa autorskiego:

A. w przypadku Ebooka bez określonej licencji - z Ebooka można korzystać zgodnie zapisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami, w szczególności w ramach dozwolonego użytku.

B. w przypadku Ebooka z określoną licencją - z Ebooka można korzystać w zakresie wskazanym w danej licencji na jakiej udostępniono danego Ebooka. Informacja o licencji na jakiej udostępniony został Ebook/Czasopismo (całość lub fragment wersji elektronicznej Czasopisma) jest udostępniania na stronie danego Czasopisma. W przypadku wątpliwości dotyczących możliwości korzystania z utworu zachęcamy kierować zapytania na adres: ejournals@wuj.pl lub bezpośredni kontakt do Redakcji danego czasopisma.

2. Zamówienia można składać wyłącznie poprzez mechanizm Portalu.

3. Wydawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad. W przypadku problemów prosimy o ich zgłaszanie w procedurze rozpatrywania reklamacji.

4. Umowa trwa do czasu realizacji zamówienia.

5. Wydawca informuje, że podstawa oraz zakres odpowiedzialności Wydawcy względem Klienta za zgodność świadczenia z umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zmianami.

 

IV. Sposoby i terminy zapłaty za Zamówienie

Zamówienie na Ebooki - treści cyfrowe (periodyki i czasopisma)

1. Zapłata przelewem na konto bankowe Wydawnictwa za pośrednictwem systemu płatności przelewy24.pl - termin zapłaty: przed pobraniem treści elektronicznych.

2. Zapłata kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem przelewy24.pl - termin zapłaty: przed pobraniem treści elektronicznych.

3. Zamówienia z zadeklarowaną płatnością online kartą kredytową (Visa, MasterCard, American Express, JCB International, Diners Club International, Polcard) za pośrednictwem przelewy24.pl oczekują na wpłatę przez 7 dni kalendarzowych od daty złożenia Zamówienia. Po tym terminie Zamówienia są automatycznie anulowane.

 


V. Sposoby i terminy realizacji Zamówienia

1. Zamówienia na Ebooki (treści cyfrowe) realizowane jest wyłącznie poprzez formularz zamówień dostępny na Portalu. Dostęp do plików do pobrania następuje do 24 godzin od daty potwierdzenia wpłaty należności za Zamówienie.

2. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze od poniedziałku od piątku z wyjątkiem świąt oraz przerw w pracy Działu Handlowego Wydawnictwa. Informacje o dodatkowych przerwach w pracy Działu Handlowego jest podawana na głównej stronie Portalu. W przypadku wystąpienia świąt i przerw w pracy termin realizacji Zamówienia jest wydłużony o czas przerwy podany na stronie głównej Portalu.

3. W przypadku Zamówień opłaconych przelewem lub kartą kredytową termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia potwierdzenia realizacji transakcji liczonego w Dniach Roboczych.

4. W przypadku Zamówień opłaconych przelewem bezpośrednio na konto bankowe Sprzedającego termin realizacji Zamówienia jest liczony od dnia wpływu kwoty na konto bankowe Sprzedawcy liczonego w Dniach Roboczych.

 

VI. Procedura składania Zamówienia


Jak złożyć Zamówienie

1. Przed rozpoczęciem zakupów należy upewnić się, czy używana przeglądarka akceptuje cookies (Patrz: Polityka cookies).

2. Aby dokonać zakupu Ebooków - publikacji elektronicznej, należy umieścić w koszyku wybrane pozycje, a następnie sfinalizować Zamówienie i uiścić należność. Pliki dostępne są w formacie PDF.

3. W trakcie Zamówienia na e-booki Użytkownik winien wyrazić zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia umowy. Informujemy, że w takim przypadku nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy. Nie przysługuje mu również prawo odstąpienia do umowy jeżeli zamawia ebooki artykułów, numerów lub roczników periodyków lub czasopism.

4. Zamówienie zostaje zrealizowane, czyli pliki Ebooków są dostępne do pobrania dla Użytkownika po potwierdzeniu dokonania płatności.

5. Po potwierdzeniu płatności na adres mailowy podany w Zamówieniu zostaje wysłany mail z linkiem, z którego będzie można pobrać zakupioną i opłaconą wcześniej publikację. Link jest aktywny przez 72 godziny. Po tym czasie pobranie pliku będzie niemożliwe. Plik można pobrać max. 3 razy.

6. W ramach Portalu można złożyć zamówienie na wybrane czasopismo lub inny periodyk w postaci:

a) pojedynczego artykułu czasopisma lub periodyku posiadającego oddzielny tytuł i nazwiska/nazwisko autora

b) pojedynczego numeru czasopisma lub innego periodyku posiadającego oddzielny numer.

7. W ramach pojedynczego zamówienia można zamawiać dowolną liczbę artykułów i numerów dowolnych czasopisma lub periodyków z wyłączeniem ebooków dostępnych bezpłatnie.

8. Każdy artykuł i numer czasopismo posiada własny tytuł, który stanowi podstawę wyboru konkretnego Zamówienia. Aby zapoznać się szczegółowo z informacjami o oferowanych Ebookach należy kliknąć myszką w tytuł Ebooka.

9. Odnalezienie tytułu artykułu ułatwia podział tematyczny oraz wyszukiwarka. Zakupy można rozpocząć na dowolnej stronie Portalu korzystając z ikonki koszyka obok wybranego Ebooka (brak ikony koszyka w szczegółach artykułu oznacza, iż jest on dostępny bezpłatnie)Kliknięcie na tą ikonę powoduje umieszczenie Ebooka w koszyku. Jego zawartość można sprawdzić w dowolnym momencie wybierając opcję koszyk (górne menu). Edycja koszyka umożliwia zmianę ilości zamówionych Ebooków oraz ich usuwanie z koszyka. Po zakończeniu zakupów należy kliknąć przycisk ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY.

10. W formularzu adresowym należy wypełnić wszystkie niezbędne dane (pola zaznaczone gwiazdką).

11. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzyma potwierdzenie jego złożenia wraz kopią danych i potwierdzeń podanych podczas dokonywania zakupów.

12. Złożone Zamówienie jest weryfikowane przez Wydawcę, w celu sprawdzenia dokonania płatności. W przypadku braku potwierdzenia płatności, do czasu dokonania zapłaty przez Użytkownika dalsza realizacja Zamówienia zostanie wstrzymana.

13. Wydawca zastrzega sobie prawo przed realizacją Zamówienia do skontaktowania się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia niejasności związanych z Zamówieniem, a w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia.

14. Nabywca e-booka ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych, ale nie ma prawa go powielać ani udostępniać osobom trzecim**. Ebook może być wykorzystywany wyłącznie do celów dozwolonego użytku osobistego. Treści E-booka można drukować wyłącznie na własne potrzeby. Wszystkie publikacje elektroniczne dostępne na stronie ww.ejournals.eu objęte są prawem autorskim. Nabywca nie ma prawa do kopiowania i rozpowszechniania zakupionego przez siebie pliku ani umieszczania go w sieci typu Internet. Dotyczy to również ebooków w dostępie bezpłatnym**.

** Dostępne artykuły mogą podlegać innemu zakresowi ochrony praw autorskich – ze względu na wykorzystanie licencji. Patrz: rozdział III. Rodzaje usług i Towarów zamawianych przez Portal.

 

VII. Procedura rozpatrywania reklamacji

 

1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku wykrycia braków lub wad dostarczonego pliku elektronicznego.

2. Reklamacja dotycząca treści cyfrowych powinna być złożona w formie e-maila i zawierać:

a) imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację,
b) dane adresowe do kontaktu, zawierające adres pocztowy oraz adres mailowy,
c) nazwę (tytuł) ebooka, który jest reklamowany,
d) informacje wskazujące na rodzaj wady (np. rodzaj uszkodzenia, błędna zawartość, braki stron etc.) i datę jej wystąpienia,
e) numer Zamówienia lub inne potwierdzenie złożonego Zamówienia przez Portal,
f) wiadomość elektroniczna e-mail powinna być wysłana na adres: reklamacja@wuj.pl.

Dopuszcza się przesłanie reklamacji drogą pocztową na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2 Kraków z dopiskiem „reklamacja”.

3. Ogólny kontakt w sprawie reklamacji: mailowy reklamacja@wuj.pl telefoniczny (12) 631-01-97 w Dniach Roboczych.

4. Termin rozpatrywania reklamacji to 14 Dni Roboczych liczonych od daty dostarczenia kompletnej reklamacji. O wyniku reklamacji Wydawca powiadomi Użytkownika drogą mailową chyba, że Użytkownik zastrzeże sobie inną formę kontaktu.

5. W przypadku gdy informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem Wydawca zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie.

6. Niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane.

7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), w sprawach spornych dotyczących umów sprzedaży internetowej można skorzystać z platformy ODR służącej rozstrzyganiu sporów, znajdującej się na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

 

A. Zasady ogólne

Wszystkim Użytkownikom będącym konsumentami przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny poza wyjątkami dopuszczonymi w Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz zamieszczonymi w punkcie B.

Poniżej zamieszczamy:

a) treść pouczenia o odstąpieniu od umowy,

b) wzór formularza odstąpieniu od umowy.B. Brak prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 oraz okoliczności, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy


1. PERIODYKI I CZASOPISMA. Informujemy na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi (Konsumentowi) w odniesieniu do umów o dostarczenie periodyków lub czasopism za wyjątkiem umowy o prenumeratę.

2. EBOOKI. Informujemy na podstawie art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta, że w przypadku treści cyfrowych (Ebooków), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Użytkownik wyraził zgodę na spełnienie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi prawo do odstąpienia od umowy.


Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikom zamawiającym dostarczanie artykułów, numerów, roczników periodyków i czasopism (za wyjątkiem prenumeraty), a także zamawiającym dostarczanie ebooków (treści cyfrowych), jeżeli użytkownik wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.C. Treść pouczenia o odstąpieniu od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny z wyjątkami podanymi powyżej (punkt B) a zawartymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków, tel. 12-631-01-97, e-mail: reklamacja@wuj.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - wzór formularza odstąpieniu od umowy).

4. Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 


D. Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wydawca przedstawia Wzór formularza odstąpienia od umowy. Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci od odstąpienia od umowy, Formularz nie jest obowiązkowy.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY - PDF [POBIERZ]

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
 
 
.........................................
Miejscowość i data
.........................................
.........................................
Imię i nazwisko
.........................................
.........................................
Adres
 
 
 
Do:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków
Tel 12-631-01-97
e-mail: reklamacja@wuj.pl

 
 
 
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi*:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Odbiór zamówionej rzeczy przeze mnie miał miejsce dnia
............................................................................................................................................................
Proszę o zwrot wartości zakupionego towaru na konto nr:
............................................................................................................................................................
* Niepotrzebne skreślić
................................
 
podpis
 

 

IX. Ceny

 

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Wiążąca dla Użytkownika jest cena podana przy konkretnym Towarze w chwili złożenia Zamówienia.

2. Wszystkie ceny zamieszczone w serwisie podane są w walucie polskiej (PLN) w cenach brutto (z podatkiem VAT).

3. Zasady rabatowe stosowane przez Wydawnictwo UJ zawarte są w dziale „Jak zamawiać” (link).

4. Wszystkie rabaty liczone są od cen netto (bez podatku VAT).

5. Informujemy, że Wydawnictwo nie dostosowuje cen w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

X. Funkcjonalności treści cyfrowych i wymagania sprzętowe

Ebooki na Portalu dostępne są w formacie PDF. Zalecanym programem do ich obsługi jest dostępny bezpłatnie program Adobe Reader firmy Adobe. Dokładne specyfikacje i wymagania tego programu dostępne są na stronie Adobe [LINK].

Więcej o wymaganiach technicznych - http://www.ejournals.eu/technical_protection/


XI. Plasowanie

W Portalu www.ejournals.eu nie plasuje się produktów na podstawie opłat za lepszą widoczność. Celem plasowania jest promocja obecnej oferty Czasopism publikowanych na Portalu Czasopim Naukowych.

 
Domyślne plasowanie: alfabetycznie wg tytułu.
 
Udostepniamy mozliwość sortowania i filtrowania wyników wedle: dziedziny, afiliacji, liczby wyświetleń, tagu, tytułu, ceny czy daty publikacji.

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w ciągu 2 dni od daty opublikowania ich na Portalu.

3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2022 roku.