FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2011 Następne

Data wydania: 21.05.2012

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Piekarczyk

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Zawartość numeru

Recenzje i omówienia.

Aneta Kliszcz

Terminus, Tom XIII zeszyt 24, 2011, s. 121 - 125

Czytaj więcej Następne