FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 20, zeszyt 3 (48)

Poezja epicka

2018 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Piekarczyk

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor zeszytu Grażyna Urban-Godziek

Zawartość numeru