FAQ

Principia

Nowy wzór umowy dla Autorów

Informacja

Na na stronie internetowej Czasopisma w zakładce "Umowy i Formularze" udostępniono nowy wzór Umowy dla Autorów w języku polskim i angielskim.