FAQ

Archeion

Wskazówki dla Autorów

Wskazówki dotyczące zgłoszeń

Aby dodać propozycję artykułu do czasopisma należy ZAREJESTROWAĆ SIĘ na stronie czasopisma „Archeion” wybierając zakładkę w menu głównym „Panel Redakcyjny”, a następnie wybrać opcję „Rejestracja: autora/recenzenta” i wypełnić formularz. Na adres mailowy podany podczas rejestracji zostanie przesłany link aktywacyjny. Po aktywowaniu konta można udać się na stronę logowania, na którą również można przejść przez wybranie zakładki „Panel Redakcyjny” w menu głównym strony czasopisma „Archeion”.

 

DODAWANIE NOWEGO ARTYKUŁU

Krok 1: po zalogowaniu się do Panelu Redakcyjnego czasopisma „Archeion” należy wybrać opcję „Dodaj nowy artykuł” („Make a new submission”), która aktywuje panel zgłaszania tekstu.

 

Krok 1 Start – należy wybrać język artykułu, dział do którego zostanie zgłoszony tekst, potwierdzić zapoznanie się z wymaganiami wobec zgłaszanego tekstu poprzez zaznaczenie pól checklisty przy każdej pozycji. Jeśli autor odczuwa potrzebę to może również napisać wiadomość dla redaktora w dedykowanym polu. W polu „prześlij jako” należy wybrać opcję „Autor”. Następnie należy potwierdzić zapoznanie się z oświadczenie dotyczące praw autorskich poprzez zaznaczenie pól checklisty. Wszystkie pola w formularzu opatrzone znakiem „*” są obowiązkowe.

 

Krok 2: Prześlij plik –  po przejściu do tego kroku pojawi się okno umożliwiające przesłanie pliku zgłoszenia. W polu „Prześlij plik” należy wybrać z listy wyboru element odpowiedni dla zgłaszanego tekstu (np. tekst artykułu) oraz dodać plik z tekstem. Następnie w okienku „Przejrzyj szczegóły” pojawią się szczegóły dotyczące nazwy, rozmiaru i rozszerzenia dodanego pliku po czym należy wybrać kontynuuj. W okienku „Potwierdź” można powtórzyć proces dodawania dodatkowych plików (np. materiałów ilustracyjnych). Jeśli proces dodawania plików jest skończony należy w okienku potwierdź należy nacisnąć przycisk dokończ. Kiedy w oknie „Prześlij plik” pojawi się dodany plik należy nacisnąć przycisk „Zapisz i kontynuuj”.

 

Krok 3: Wprowadź metadane – należy podać tytuł artykułu oraz ewentualnie jego podtytuł, abstrakt w języku polskim Jeśli jest taka potrzeba należy podać dane współautorów artykułu. Następnie należy podać język publikacji, słowa kluczowe oraz ewentualnie informacje o instytucjach finansujących – informacje te należy podać w wersji polskiej i angielskiej. Na koniec należy w wyznaczonym polu umieścić bibliografię artykułu, zgodną z „Wymaganiami technicznymi dla Autorów”. Wszystkie pola w formularzu opatrzone znakiem „*” są obowiązkowe.

 

Krok 4: Potwierdź – naciskając przycisk „Zakończ proces zgłaszania tekstu”, aby przesłać zgłoszenie do redakcji.

 

Krok 5: Następne kroki – w tym kroku znajdują się informacje o zakończeniu procedury zgłaszania tekstu oraz linki do: podglądu tego zgłoszenia, utworzenia nowego zgłoszenia oraz powrotu do pulpitu nawigacyjnego.

 

PODSUMOWANIE

Wszystkie wprowadzone informacje można sprawdzić podczas dodawania artykułu. Informacje podane w kolejnych krokach można edytować przed dokonaniem zgłoszenia przechodząc do odpowiednich zakładek. Jeżeli wszystkie informacje są poprawne prosimy zatwierdzić artykuł za pomocą przycisku „Zakończ proces zgłaszania tekstu”.

 

Wszystkie wprowadzone dane zostaną zapisane, a artykuł zostanie przesłany do Redakcji czasopisma.

 

Prosimy o oczekiwanie na kontakt ze strony Redakcji czasopisma. Wszystkie informacje dotyczące danego zgłoszenia są dostępne po zalogowaniu się na Panel Redakcyjny przez autora. Dodatkowo jeżeli artykuł zostanie zakwalifikowany do czasopisma zostanie przesłane powiadomienie na adres mailowy podany podczas rejestracji. W przypadku odrzucenia artykułu zostanie wysłane powiadomienie z podaniem przyczyny odrzucenia artykułu.

 

UWAGA! Prosimy nie zamieszczać w artykule swoich danych osobowych (imię, nazwisko, afiliacja i adres mailowy), a także usunięcie informacji o autorze dokumentu z metadanych pliku poprzez wybranie właściwości pliku, przejście do zakładki „Szczegóły” i naciśnięciu na opcję „Usuń właściwości oraz informacje osobiste”. W nowym oknie należy zaznaczyć „Usuń następujące właściwości tego pliku” i w polu pochodzenie zaznaczyć pola gdzie pojawiają się informacje o autorze.

 

ORCID
Autorów i współautorów publikujących artykuły w "Archeionie" zachęcamy do rejestracji w bazie ORCID (Open Researcher and Contributor ID).

 

ORCID to rejestr unikalnych identyfikatorów dla naukowców i badaczy, który jest otwarty, przejrzysty, mobilny i służy jednoznacznej identyfikacji autorów oraz ich publikacji. Bezpłatnej rejestracji można dokonać na stronie portalu ORCID.