FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010 Następne

Data wydania: 14.06.2010

Licencja: Żadna

Redakcja

Redaktor naczelny Andrzej Borowski

Zastępca redaktora naczelnego Jakub Niedźwiedź

Sekretarz redakcji Magdalena Ryszka-Kurczab

Redakcja zeszytu Magdalena Ryszka-Kurczab

Zawartość numeru

Joanna Danielska

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 27 - 52

Czytaj więcej Następne

Artykuły i przyczynki

Maria Piasecka (Kozłowska)

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 95 - 110

Czytaj więcej Następne

Recenzje i omówienia.

Justyna Kiliańczyk-Zięba

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 191 - 195

Czytaj więcej Następne

Teresa Banaś-Korniak

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 197 - 204

Czytaj więcej Następne

Piotr Borek

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 205 - 210

Czytaj więcej Następne

Aneta Kliszcz

Terminus, Tom XII zeszyt 22 , 2010, s. 211 - 217

Czytaj więcej Następne