FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 24, zeszyt 3 (64)

Romańskie średniowiecze – epika i powieść rycerska

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis

Projekt okładki: Paweł Sepielak.

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.

Tłumaczenie i redakcja tekstów angielskich: Agnieszka Piskorska

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor odpowiedzialna za zeszyt Grażyna Urban-Godziek

Zawartość numeru