FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

2022 Następne

Data wydania: 2022

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek