FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Piotr Borowiec  (redaktor naczelnypiotr.borowiec@uj.edu.pl),

Małgorzata Kułakowska (sekretarz redakcji, malgorzata.kulakowska@uj.edu.pl).

Magdalena Kozub-Karkut (sekretarz redakcji, magdalena.kozub@uj.edu.pl)

Redaktorzy i Zakłady odpowiedzialne za kolejne numery

Redaktorzy prowadzący – numer 2017   Paweł Ścigaj

Redaktorzy prowadzący – numer 2018   Tadeusz Klementewicz, Jacek Ziółkowski

Redaktorzy prowadzący – numer 2019   Waldemar Paruch, Waldemar Bulira

Redaktorzy prowadzący – numer 2020   Zbigniew Blok, Małgorzata Kołodziejczak

Redaktorzy prowadzący – numer 2021   Jarosław Nocoń, Dominik Bień

Redaktorzy prowadzący – numer 2022   Leszek Sobkowiak, Tomasz Pugacewicz

Redaktorzy prowadzący – numer 2023 Grzegorz Foryś, Radosław Marzęcki

Redaktorzy prowadzący – numer 2024 Filip Pierzchalski

 

Zakład odpowiedzialny – numer 2017 Zakład Teorii Polityki i Państwa Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zakład odpowiedzialny – numer 2018
 Zakład Filozofii i Teorii Polityki Uniwersytetu Warszawskiego


Zakład odpowiedzialny – numer 2019 
Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Filozofii i Socjologii Polityki UMCS w Lublinie


Zakład odpowiedzialny – numer 2020
 Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu


Zakład odpowiedzialny – numer 2021
 Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Gdańskiego


Zakład odpowiedzialny – numer 2022 
Zakład Teorii Polityki Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedra Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego


Zakład odpowiedzialny – numer 2023  
Katedra Teorii Polityki i Systemów Politycznych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.


Zakład odpowiedzialny – numer 2024  
Katedra Teorii Polityki i Myśli Politycznej Uniwersytetu Warszawskiego