FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Teoria Polityki

Opis

TEORIA POLITYKI jest międzynarodowym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniem teorii polityki i metodologii nauki o polityce. Zakres zainteresowań czasopisma obejmuje szeroko rozumianą refleksję teoretyczną nad polityką, prowadzoną według wszystkich paradygmatów nauk społecznych oraz podejść badawczych nauki o polityce. Podstawowym celem pisma jest rozwijanie refleksji teoretycznej nad polityką, integrowanie środowiska teoretyków polityki oraz włączanie polskiej refleksji nad polityką w obieg międzynarodowy. W tym celu czasopismo udostępnia swoje łamy najwybitniejszym polskim i zagranicznym teoretykom polityki.

ISSN: 2543-7046

eISSN: 2544-0845

Punkty MNiSW: 40

UIC ID: 498513

DOI: 10.4467/25440845TP

Redakcja

Redaktor naczelny:

Piotr Borowiec

Sekretarz redakcji:

Małgorzata Kułakowska,

Magdalena Kozub-Karkut

Afiliacja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zawartość czasopisma

zobacz wszystkie wydania Następne

Nr 8/2023

Data wydania: 08.12.2023

Redaktorzy prowadzący: Zbigniew Blok, Piotr Borowiec, Andrzej Stelmach

Redaktor naczelny: Piotr Borowiec

Sekretarz redakcji: Magdalena Kozub-Karkut

The coordinating department: Department of Theory of Politics of Adam Mickiewicz University in Poznań, Department of Theory and Methodology of Politics of the Jagiellonian University

Publication financed by: Ministry of Education and Science from the “Wsparcie dla czasopism naukowych” program, from de minimis aid funds, Jagiellonian University in Kraków from the funds of the Institute of Political Sciences and International Relations.

Cover design: Małgorzata Flis

Zawartość numeru