FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prawa autorskie i udostępnianie

Licencja

Czasopismo jest publikowane w otwartym dostępie, co oznacza, że wszystkie treści są dostępne bezpłatnie dla użytkowników i instytucji.


Artykuły zamieszczone w czasopiśmie od 2023 roku (z wyłączeniem tomu 8/2023) objęte są licencją Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Więcej szczegółów o licencji CC BY 4.0: podsumowanie licencjitreść licencji.


Artykuły zamieszczone w czasopiśmie w wydaniach tomach 1 (2017) – Tom 6 (2022) oraz Tom 8 (2023) (zeszyt specjalnym z tekstami tłumaczonymi) objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0). Zmiany tej dokonano w 2019 roku.

Copyright

Od 2023 roku czasopismo umożliwia Autorom zachowanie praw autorskich do swoich prac bez ograniczeń. Autorzy udzielają Wydawcy niewyłącznej nieograniczonej licencji do korzystania z Utworu na wielokrotne wydanie i dystrybucję.


Przed rokiem 2023 autorzy przekazywali prawa autorskie Wydawcy.

Polityka archiwizowania

Wszystkie teksty pochodzące z czasopisma są publikowane w wersji elektronicznej. Dążymy do archiwizacji tekstów w różnorodnych bazach danych.

Uniwersytet Jagielloński realizuje „Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”, tworząc warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Polityka otwartego dostępu na UJ: https://pod.uj.edu.pl/pl_PL/polityka-otwartosci-uj.

Celem polityki otwartego dostępu jest udostępnienie wyników badań naukowych w sposób otwarty i bezpłatny, w wybranym przez użytkownika czasie, bez ograniczeń technicznych. Artykuły publikowane w czasopiśmie są archiwizowane w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Czasopismo jest archiwizowane cyfrowo w bibliotece cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA oraz w serwisie Academica.

Polityka samoarchiwizowania

Samoarchiwizacja artykułów wydanych od 2023 roku:
Obecnie artykuły publikowane w czasopiśmie ukazują się na licencji Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0). Autorzy mogą dokonywać samoarchiwizacji wersji wydawniczej tekstu (ostateczna, opublikowana wersja tekstu, nazywana również jako: published version, final published version) oraz/lub postprintów (zrecenzowanej naukowo ostatecznej wersji elektronicznej publikacji zaakceptowanej przez Wydawnictwo do opublikowania). 


Artykuły z tomów 1 (2017) – 6 (2022) oraz 8 (2023):
Publikacje naukowe wydane w ramach tomów 1 (2017) – 6 (2022) oraz 8 (2023) zamieszczone w czasopiśmie objęte są licencją Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0), co oznacza, że Utwory można kopiować i rozpowszechniać w dowolnym medium i formacie na warunkach uznania autorstwa, użycia niekomercyjnego, bez utworów zależnych. 

Polityka archiwizacji danych badawczych

Redakcja wspiera politykę otwartego dostępu i realizuje Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.


Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych oraz poprawnego cytowania w swoich publikacjach danych badawczych, w szczególności załączenia numeru DOI lub innego identyfikatora danych badawczych.


Informacje o polityce dot. danych badawczych


Czym są dane badawcze?
Dane badawcze – dane zbierane, przetwarzane, pozyskane lub wytwarzane w ramach badań naukowych lub prac rozwojowych, cyfrowe i nie cyfrowe.


Redakcja czasopisma wspiera politykę otwartego dostępu i realizuje Politykę otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej o danych badawczych w UJ: https://pod.uj.edu.pl/dane-badawcze.


Zachęcamy Autorów do archiwizacji danych badawczych w otwartych repozytoriach danych badawczych:


Należy pamiętać, że dane badawcze powinny spełniać zasady FAIR: 1. Findable - łatwo wyszukiwalne; 2. Accessible - dostępne dla każdej zainteresowanej osoby; 3. Interoperable - interoperacyjne, możliwe do łączenia z innymi danymi; 4.Reusable - wielokrotnego użytku.


Katalogi danych badawczych:


Katalogi otwartych repozytoriów danych badawczych: