FAQ

Jagiellonian Journal of Management

Jagiellonian University in Krakow logo

External Reviewers

Reviewers 2017-2018

prof. dr hab. Camal Gallouj, Universite Paris 13 - Sorbonne Cite
 
prof. dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 
prof. dr Bernard Maciejewski, ESB Business School , Reutlingen
 
prof. dr hab. Gerard Melyon, Universite Paris VI Pierre et Marie Curie 2
 
prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, the Maria-Curie Skłodowska University in Lublin
 
prof. dr hab. Janusz Teczke † , Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
prof. dr hab. Czesław Zając, the Wrocław University of Economics
 
dr hab. inż. Wiesław Urban, the Bialystok University of Technology
 
dr hab. Radosław Mącik, the Maria-Curie Skłodowska University in Lublin

Reviewers 2015-2016

prof. Assoc. Szymon Cyfert, the Poznań University of Economics
 
prof. Assoc. Camal Gallouj, Universite Paris 13 - Sorbonne Cite
 
prof. Assoc. Krzysztof Łobos, prof. WSB, the WSB Schools of Banking
 
prof. Assoc. Bernard Maciejewski, ESB Business School , Reutlingen
 
prof. Assoc. Gerard Melyon, Universite Paris VI Pierre et Marie Curie 2
 
prof. Assoc. Renata Oczkowska, the Kraków University of Economics
 
prof. Assoc. Elżbieta Skrzypek, the Maria-Curie Skłodowska University in Lublin
 
prof. Assoc. Janusz Teczke †, the Kraków University of Economics
 
prof. Assoc. Wiesław Urban, the Bialystok University of Technology
 
prof. Assoc. Jan W. Wiktor, the Kraków University of Economics
 
prof. Assoc. Czesław Zając , the Wrocław University of Economics