FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 24, zeszyt 4 (65)

Miscellanea

2022 Następne

Data wydania: 2022

Opis
Projekt okładki: Paweł Sepielak.
 
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński ze środków Wydziału Polonistyki.
 
Tłumaczenie i redakcja tekstów angielskich: Agnieszka Piskorska

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor odpowiedzialny za zeszyt Michał Czerenkiewicz

Zawartość numeru