FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 22, zeszyt 1 (54)

Dawna książka. Metody i problemy II

2020 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor zeszytu Magdalena Komorowska

Zawartość numeru