FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 21, zeszyt 3 (52)

Poezja epicka II

2019 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Marek Piekarczyk

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redakcja zeszytu Grażyna Urban-Godziek