FAQ

Przegląd Konstytucyjny

2022 Następne

Data wydania: 10.2022

Opis

Publikacja została dofinansowana ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego Society of the Future w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Projekt okładki i stron tytułowych: Marek Kapturkiewicz

Licencja: CC BY  ikona licencji

Redakcja

Sekretarz redakcji prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Zawartość numeru