FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Rada Programowa

Członkowie Rady Programowej

Prof. Rainer Arnold, Uniwersytet w Regensburgu, Niemcy
Prof. Melina Decaro, Facoltà di Scienze Politiche della Luiss Guido Carli, Włochy
Prof. Kazimierz Działocha, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, Polska
Dr. Ondrej Hamuľák, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy
Prof. Ewa Gdulewicz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska
Prof. Marian Grzybowski, Uniwerystet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Polska
Prof. Gabor Halmai, European University Institute we Florencji Włochy
Prof. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Polska
Prof. Xavier Philippe, Paris I - Sorbonne, Francja
Prof. Wojciech Sadurski, Uniwersytet Warszawski, Polska oraz Uniwersytet w Sydney, Australia
Prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki, Polska
Prof. Janusz Trzciński, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Polska
Prof. Jan Wawrzyniak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska
Prof. Roman Wieruszewski, Polska Akademia Nauk, Polska