FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących

Dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski


Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński


Dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. Usz, Uniwersytet Szczeciński


Dr Piotr Czarny, Uniwersytet Jagielloński


Dr hab. Aldona Domańska, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki


Dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański


Prof. Mariusz Jabłoński, Uniwersytet Wrocławski


Prof. Maria Kruk-Jarosz, Uczelnia Łazarskiego


Dr hab. Aleksandra Kustra-Rogatka, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Prof. Jerzy Malec, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego


Prof. Ryszard Markiewicz, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Piotr Mikuli, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski


Prof. Tomasz Pietrzykowski, Uniwersytet Śląski w Katowicach


Dr hab. Krzysztof Prokop, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Dr hab. Anna Rytel-Warzocha, prof. UG, Uniwersytet Gdański


Prof. Krzysztof Skotnicki, Uniwersytet Łódzki


Dr hab. Tomasz Sroka, Uniwersytet Jagielloński


Prof. Paweł Wiliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Prof. Mirosław Wyrzykowski, Polska Akademia Nauk


Dr hab. Jacek Zaleśny, prof. UW, Uniwersytet Warszawski