FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Zespół redakcyjny

Skład zespołu redakcyjnego

Prof. dr hab. Piotr Tuleja, UJ, redaktor naczelny

Dr Marcin Krzemiński, UJ, sekretarz redakcji


Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor
Prof. dr hab. Leszek Garlicki, UW
Prof. dr hab. Mirosław Granat, UKSW
Prof. dr hab. Andrzej Szmyt, UG
Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, UMK
Prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, UWr
Prof. dr hab. Jerzy Zajadło, UG
Prof. dr hab. Marek Zubik, UW