FAQ

Przegląd Konstytucyjny

Przegląd Konstytucyjny

opis

Inicjatywa utworzenia Przeglądu Konstytucyjnego zrodziła się w gronie osób tworzących do marca 2016 r. Komitet Redakcyjny Przeglądu Sejmowego. Po rozwiązaniu Komitetu uznaliśmy za zasadne kontynuowanie działalności polegającej na wydawaniu pisma naukowego, które powinno stanowić ważny ośrodek polskiej myśli konstytucyjnej. Programowo nawiązujemy do założeń, które w 1993 r. legły u podstaw utworzenia Przeglądu Sejmowego i przez dwadzieścia trzy lata były przez jego Komitet Redakcyjny realizowane. O nawiązaniu do tych założeń świadczy też skład naszej Rady Programowej. Zaprosiliśmy do niej wybitnych przedstawicieli polskich konstytucjonalistów.

Przegląd Konstytucyjny jest kwartalnikiem. Uważamy, że trzymiesięczny rytm wydawania kolejnych numerów gwarantuje zachowanie odpowiednich proporcji między reagowaniem na bieżące problemy konstytucyjne a zachowaniem odpowiedniego dystansu w ich naukowej analizie. Przegląd będzie ukazywał się w wersji papierowej oraz na stronie internetowej. Przed publikacją poszczególnych numerów na stronie internetowej Przeglądu dostępne będą wybrane teksty stanowiące zapowiedź kolejnego numeru. Dostęp do elektronicznej wersji naszego czasopisma jest otwarty i nie wiąże się z koniecznością wnoszenia jakichkolwiek opłat.

Oddając w ręce czytelników Przegląd Konstytucyjny, zachęcamy do lektury oraz dzielenia się z nami spostrzeżeniami co do jego kształtu oraz treści.

Wersją podstawową (referencyjną) czasopisma jest wersja elektroniczna. Nakład 100 egz.

Publikacja została sfinansowana ze środków Wydziału Prawa i Administracji w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Numery

Okładka Przegląd Konstytucyjny 4/2023 przejdź do numeru Następne

Numer 4 (2023)

Data wydania: 21.05.2024

Redaktor naczelny: Piotr Tuleja

Sekretarz redakcji: Marcin Krzemiński

Redaktorzy: Leszek Garlicki, Mirosław Granat, Andrzej Szmyt, Zbigniew Witkowski, Krzysztof Wójtowicz, Jerzy Zajadło, Marek Zubik, Monika Florczak-Wątor

Zawartość numeru

Wojciech Brzozowski

Przegląd Konstytucyjny, Numer 4 (2023), 2023, s. 37 - 53

https://doi.org/10.4467/25442031PKO.23.026.19353
Czytaj więcej Następne
Przejdź do tego numeru

Indeksowanie

Naukowe bazy danych

Katalogi, wyszukiwarki, bibliografie