FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 23, zeszyt 1 (58)

Maciej Kazimierz Sarbiewski – recepcja i twórczość II

2021 Następne

Data wydania: 20.01.2021

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor odpowiedzialny za zeszyt Wojciech Ryczek