FAQ

Terminus

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tom 21, zeszyt 4 (53)

Dawna książka. Metody i problemy I

2019 Następne

Data wydania: 2018

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Redakcja

Redaktor naczelny Grażyna Urban-Godziek

Sekretarz redakcji Wojciech Ryczek

Redaktor zeszytu Magdalena Komorowska