FAQ

Przestrzeń Urbanistyka Architektura

Dostępna jedynie zawartość archiwalna. Aktualną treść można znaleźć na nowej stronie internetowej czasopisma.

Przestrzeń Urbanistyka Architektura

opis
PUA – PRZESTRZEŃ-URBANISTYKA-ARCHITEKTURA to czasopismo naukowe ukazujące się w obecnej formie od 2017 roku. Poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce związanej z dyscypliną naukową architektura i urbanistyka. W ramach czasopisma publikowane są artykuły naukowe uszeregowane według następującej problematyki: urbanistyka, planowanie przestrzenne i regionalne, architektura krajobrazu, architektura, historia architektury i sztuki piękne w architekturze

Publikowane są w nim wyniki badań pracowników instytucji naukowych, dydaktycznych oraz doktorantów. Kontynuuje tradycje wydawanych w Politechnice Krakowskiej od kilkudziesięciu lat wieloautorskich monografii poświęconych podobnej problematyce. W PUA publikowane są przede wszystkim teksty w języku polskim, dopuszcza się jednakże publikacje artykułów w języku angielskim.

Wydania czasopisma

zobacz wszystkie tomy